Cajon Valley Union School District

$25,795,000
Cajon Valley Union School District
(San Diego, California)
2022 GO Refunding Bonds

Final Official Statement: 14179_Cajon_Valley_USD_GORB_(OS)